zondag 28 juni 2009

Red House Painters - Have you forgottenWhen we were kids, we hated things our sisters did
backyard summer pools and Christmases were beautiful
and the sentiment of coloured mirrored ornaments
and the open drapes look out on frozen farmhouse landscapes


(amateurvideo door tommygunfeth: "two of my friends walking in Tønsberg" - Noorwegen)

zaterdag 6 juni 2009

Judith Herzberg


Elke ochtend

Elke ochtend, tussen het aandoen
van zijn linker- en zijn rechterschoen
trekt zijn hele leven even langs.
Soms komt de rechterschoen er dan
bijna niet meer van.

woensdag 3 juni 2009

Karl Popper - The Open Society and its EnemiesVoor liefhebbers van politieke filosofie en pleitbezorgers van de democratie in tijden van cholera.Ook interessant, zij het dan vooral om stilistische redenen, is de kritiek op Popper van Anthony de Jasay: The twistable is not testable (in zijn essaybundel Against politics).